EU Fondovi

 Naslovnica / Usluge / EU Fondovi

Financirajte Vaše projekte iz bespovratnih sredstava EU Fondova!

privatni poduzetnici, javne tvrtke i institucije, građanske udruge i slične organizacije imaju priliku iskoristiti bespovratna sredstva za financiranje prihvatljivih projekata kroz javne natječaje u Republici Hrvatskoj ili u Briselu direktno. 


Ispunite upitnik o vašem projektu i informirajte se o mogućnostima.

EU natječaji, subvencije države, subvencionirani krediti i drugi oblici financiranja.Koji projekti su prihvatljivi za financiranje putem EU fondova u razdoblju 2017-2020?

 • Prerađivačka industrija

  Projekti koji dolaze iz prerađivačkih djelatnosti, te se odnose na ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, edukaciju, modernizaciju proizvodnih linija.

 • Informacijska tehnologija

  Projekti unapređenja vođenja procesa unutar organizacije poduzetnika koji se zasnivaju na implementacijama raznih programskih i hardverskih rješenja.

 • Športske i obrazovne ustanove

  Projekti unutar športskih i obrazovnih ustanova i udruga.

 • Turizam

  Projekti u turizmu koji imaju cilj otvaranje novih smještajnih kapaciteta, poboljšanje postojećih te unapređenje turistički povezanih djelatnosti.

 • Istraživački projekti

  privatni poduzetnici i javne institucije, koje imaju zadatak pronaći inovativne proizvode i usluge koje bi doprinijele razvoju Europskog društva.

 • Povećanje konkurentnosti MSP

  Projekti koji imaju cilj unapređenje konkurentnosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika.

 • Poljoprivreda i ribarstvo

  projekti unutar poljoprivrede i ribarstva koji imaju cilj unapređenje poslovanja, povećanja konkurentnosti i kapaciteta prijavitelja.

 • Udruge građana

  Raznovrsni projekti koji imaju zadatak unapređenje civilnog društva, sukladno smjernicama EU.

 • Edukacija i zapošljavanje

  Projekti koji se zasnivaju na edukaciji i unapređenju vještina građana u svrhu povećanja mobilnosti.

Što mi radimo? 

prijava na natječaje za EU fondove zahtjeva više različitih znanja i vještina, te jedinstvena iskustva u prijavama kroz različite industrije

 • Analiza postojećeg poslovanja

  Analiziramo vaše poslovne i financijske rezultate poslovanja kako bi odredili mogućnosti sudjelovanja na natječajima.

 • Izrada dokumentacije

  Izrada kompletne dokumentacije koja je potrebna za natječaje.

 • Zastupanje

  Zastupanje vaše projekta pred financijskim institucijama, investitorima i drugim korisnicima poslovnog plana.

 • Vođenje procesa prijave

  Kompletno preuzimamo koordinaciju procesa prijave na natječaj.

 • Edukacija

  Prijenos znanja na klijenta je ključan u realizaciji poslovnih ciljeva.

 • Nadzor i praćenje procesa

  Nadzor i praćenje procesa nakon završetka procesa planiranja. Praćenje ciljeva profitabilnosti i likvidnosti poslovanja.

Tko može sudjelovati na natječajima za EU Fondove? 

Zavisno od veličine prijavitelja, tržišta na kojem sudjeluje, i vrste projekta, Priiaviti se mogu:.

 • MSP poduzetnici

  Mikro, mali i srednji poduzetnici iz različitih djelatnosti, sukladno klasifikaciji pojedinog natječaja.

 • Udruge građana

  Udruge koje imaju raznovrsne projekte u svrhu unapređenja civilnog društva, sukladno smjernicama EU.

 • Javne ustanove

  Javne ustanove koje imaju razvojne projekte u sladu sa smjernicama EU.

 • Istraživački centri

  javni i privatni Istraživački centri, koje imaju zadatak pronaći inovativne proizvode i usluge koje bi doprinijele razvoju Europskog društva.

 • OPG i Zadruge

  OPG i Zadruge koje imaju projekte unapređenja poljoprivrede i ribarstva.

 • Zdravstvene ustanove

  Zdravstvene ustanove i poduzetnici koji nude zdravstvene usluge građanima.


iCFO tim ima iskustvo u izradi poslovnih planova iz različitih industrija.

Trgovina na malo i veliko, proizvodnja proizvoda od metala, poljoprivreda, turizam, energetika, tisak i druge industrije.Povezane usluge


Investicijska studija je osnovni dokument kojim analiziramo određenje mogućnosti ulaganja u pojedinačne projekte koji su značajni za daljnji tok poslovanja. Investicijskom studijom obuhvaćamo sve bitne pretpostavke kojom bi zaključili da investitor posjeduje resurse i vještine za provedbu projekta, adekvatno financiranje, dugoročnu održivost projekta uz zadovoljavajuću profitabilnost. .

Tradicionalni poslovni planovi imaju manjkavost definiranja poslovnog modela poslovanja. Poslovni modeli koji su bili desetljećima primjeri načina poslovanja više nisu održivi. Pronalazak novih poslovnih modela je imperativ održavanja kontunuiteta poslovanja, a za startup poslove je osnovni alat koji moraju provjeriti svoju poslovnu ideju..

Bilo da se radi na početku poslovanja kao provjera poslovnog koncepta ili kao upravljanje već postavljenim poslovnim procesima, poslovno planiranje je jedan od bitnih procesa unutar svake uspješne tvrtke. iCFO tim daje veliki naglasak na financijski koncept poslovnog planiranja i pomaže poduzetnicima u razvoju i nadzoru poslovanja. Izrada poslovnog plana tvrtke prilagođava se zahtjevima korisnika poslovnog plana.

Imate planove za širenje poslovanja ili želite optimizirati financiranje kako bi došli do bolje likvidnosti? Prepustite upravljanje financiranjem iCFO timu. iskusni tim profesionalaca može u kratkom vremenskom roku preuzeti ulogu "direktora financija" na određeno vrijeme i zastupati vas u procesima upravljanja financiranjem vaših poslovnih poduhvata sa fokusom na likvidnost i operacionalizaciju troškova financiranja.

iCFO360 mreža

ICFO je konzultantska mreža poslovnih savjetnika koja pruža kvalitetne usluge malim i srednjim poduzećima u stvaranju boljeg poslovanja.


Više